Laatst bijgewerkt: februari 2014 www.oudzelhem.nl

 

Aan dit artikel werkten mee:
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
R.J.J. Weetink -
genealogie en oude geschriften
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers

 
Bronnen:

 

 

Markeboek Zelhemmer Marke, folio 113, folio 127v regel 1/2 en 114 v
Markeboek Zelhemmer-Hattemermarke van 1529,
pag. 4
Register van Goederen van Schaar en Sion betreffende de pastoriegoederen
Kerkarchief Nederlands Hervormde Gemeente,
Kerkenboek vanaf 1645
Kerkarchief Nederlands Hervormde Gemeente,
armenrekenboek vanaf 1645
ORA Landdrostambt Zutphen
Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
Periode 1696-1805
Boerderij- en Veldnamen in Zelhem
(1998)
Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman