Laatst bijgewerkt: december 2014 www.oudzelhem.nl

   
Over de boerderij:  
Huidige benaming: Smedekinck
Huidig adres: Pluimersdijk 5
Oudste vermelding: 1341, als leen van de abdij te Werden
Oude benaming boerderij: Smedekinc
Smedekinck
Smeeckinc
Smekinck (1616-1618)
Smekink
Smeitink (1829)
In de volksmond werd deze boerderij omstreeks 1880 ook wel Spijkers genoemd en na 1955 als boerderij Reuterink.
Oude straatnaam: De Zilverbergsche weg (1829)
Behoorde tot de: Zelhemmer-Hattemer marke
Aantal stemmen in de Marke: geen vermelding gevonden
Broodlevering:  
Staat in: Het Dorp
Verbouwing(en): In 1911 is de boerderij zeer uitgebreid verbouwd, vermelding op de achtergevel
In 1963 is de voorgevel van het woonhuis verbouwd waarbij het oude karakter van de boerderij verloren is gegaan
Okt 1971, uitbreiding veestallen naar 15 x 13 m
Juni 1975, ligboxenstal gebouwd, afm. 27 x 20 m
Jan 1980, bouw werktuigenloods, afm.12 x 11 m
2005/2006 renovatie tot museumboerderij
Kadaster 1822:  
Eigenaar: Carel Hendrik Verheull, Contre Admiraal
Woonplaats: Parijs
  In het Maatboek der landerijen Zelhem 1809, ook wel het Hollands kadaster genoemd komen deze percelen onder de nummers 1984 enz voor. Deze gronden en opstallen staan ook op naam van Verheull.
Kadasternummer(s): N 586 hakhout
N 587 dennenbos
N 588 bouwland
N 589 hakhout
N 590 weiland
N 591 schaapskooij
N 592 weiland
N 593 schuur
N 594 weiland
N 595 huis en erf
N 596 boomgaard
N 597 bouwland
N 598 bouwland
N 599 bouwland
N 600 heide met struiken
N 601 hout
   
 

Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 

Uit Maatboek der Landerijen 1810, no 2032 is Smedekinck

Foto Gerrit Rijsdorp

 
(E)igenaars - (P)achters:

(E)

1341: Abdij te Werden
(E) 1424: Derich van Linteloe
(E) 1601: Frederica Margriet van Lintlo

(P)

1601: Bernt Smeinck. Staat dan vermeld als gerfde, het is niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt
(E) 1645: Hendric van Coevorden
(E) 1648: Goossen van Coederden
(E) 1648: Jonker Rouwenoort (Kreynck)
(E) 1660: Joncker Reiner van Rouwenoordt en Joncker Garrit Schaep (Markeboek Zelhemmer Marke)
(E) 1661: Haeghen (Markeboek Zelhemmer Marke)
(E) 1667: Adriaen Bloemendael (Markeboek Zelhemmer Marke)
(P) 1696: Derck Schooltinck op Smekinck (geboorte Hendersken)
(E) 1809: Carel Hendrik Verheull, deze is in 1830 nog eigenaar, wanneer hij de boerderij verkocht heeft is nog niet bekend)
 
Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:
1829: 76 Derk Oosterink en Jenneken Eeltink
1840-1847: 76 Derk Oosterink en Jenneken Eeltink
1848-1850: 76 - A84 Hendrik Willem Oosterink en Zwaantje Wolsink
1851-1860: A97 Hendrik Willem Oosterink en Zwaantje Wolsink
1861-1870: A101 Hendrik Willem Oosterink en Zwaantje Wolsink
1871-1880: A101 Gerrit Jan Stoltenborg en Gerharda Oosterink (naar huis nr. A103 De Roskamp)
1881-1900: A101 Hendrik Spijkers (vader kwam van De Roskamp, A103)
  " Evert Jan Spijkers en Hendrika Toonk (van A103)
1901-1924: A91 - A116 - A130 Hoeve Spijkers v/h Smeitink
  " Evert Jan Spijkers en Hendrika Toonk
    Gerrit Spijkers en Grada Ellenkamp
1925-1939: A130 - A168 A191 Gerrit Spijkers en Grada Ellenkamp
1940-1964: A191 Gerrit Spijkers en Grada Ellenkamp
    Gerrit Jan Reuterink en Everdina Hendrika Spijkers
1965-2001: Pluimersdijk 5 Gerrit Jan Reuterink en Everdina Hendrika Spijkers
2001-2004: " Gemeente Zelhem
2005-2005: " Ezelstal Edelingen (tijdelijke huurder)
2005-0000: " Museum Smedekinck
 
Of onderstaande personen, of feiten met de boerderij in verbinding gebracht kunnen worden is nog niet duidelijk.
1631: Jan Smekinck wordt tot vorster gekozen
1651: Gerrit Smekinck leent 50 Caroliguldens van de Kerk
1729: Rickelt en Gerrit Smekinck doneren 5 gld. voor het orgel
1731: legateert Jenneken Smekinck 25 gld aan de armen
1740: legateert Derk Smekink 25 gld aan de armen, welk bedrag is betaald door zijn zoon Rijckelt
1747: legateert Evert Oosterink 15 gld aan de armen welk bedrag door zijn vrouw Hendersken Smekink is betaald
1771: liberale gift van B. Smekink van 26 gld en 8 stuivers