Stichting Oud Zelhem opgericht

Zelhem - Nadat Herman Jonas, de oprichter van internetsite www.oudzelhem.nl, op 25 mei 2010 jl. overleed, werd het een tijdje stil op deze site. De redactieleden van internetgroep Oud Zelhem die Herman om zich heen had verzameld en die er voor zorgden dat er via Herman veel informatie uit Zelhem op de site kwam, wilden echter, ieder met hun eigen specialiteit, verder gaan op de weg die door Herman was ingeslagen. In goed overleg met de familie Jonas werd besloten om de site onder te brengen in de Stichting Oud Zelhem, zodat het werk van Herman Jonas wordt voortgezet zoals hij het voor ogen had.
Op 16 december werd ten kantore van notaris Pera de stichting Oud Zelhem opgericht. Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door Willem Hartemink, Ellie en Harry Somsen. Zij werkten al jaren intensief met Herman Jonas samen. De overige redactieleden, zoals die ook op de site genoemd worden, blijven op de oude voet doorgaan met het verzamelen van gegevens. 
Door het overlijden van eerst Herman Jonas en een paar maanden later, Dik Jolink, is er echter wel een flinke bres geslagen in de menskracht om alle gegevens te verzamelen en te verwerken, waardoor er in de afgelopen maanden een achterstand is opgelopen die nu langzaam ingehaald zal worden. Er liggen daarnaast nog vele foto’s, met bijbehorende artikelen, te wachten om op de site gezet te worden.

Als u nog oude gegevens en foto’s hebt van de oude gemeente Zelhem, kunt u met uw, liefst digitale, gegevens en foto’s terecht bij oudzelhem@gmail.com of somsen@oudzelhem.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met Harry Somsen, tel. 0314-621011, zodat teksten en foto’s van uw huis, familie of vereniging op de site komen te staan. De wekelijkse stukjes in het Contact Bronckhorst Zuid blijven ook doorgaan. Reacties hierop of foto’s en verhalen zijn altijd van harte welkom.

Bericht uit het "Contact" van 22 december 2010

 


Het nieuwe stichtingsbestuur:
V.l.n.r. Harry Somsen (secretaris),Elly Somsen (penningmeester),Barry Jonas (technisch bestuurslid) en Willem Hartemink (voorzitter)