Huidige adres:

 

Bronnen:

Artikel door: Rob Weetink

 

 

Over de boerderij:

 
Oudste vermelding: 1399
Oude benaming boerderij: Wendingh
Oude straatnaam:  
Behoorde tot de:  
Aantal stemmen in de Marke:  
Broodlevering:  
Staat in: het Dorp
Verbouwing(en):
Kadaster 1822:  
Eigenaar:  
Woonplaats:  
Kadasternummer(s):    

 

(E)igenaars - (P)achters:
(E) 1399: Trude Enserings, weduwe Gerrit Ravens
(E) 1432: Aleydt to Waerlo
(E) 7 Nov. 1600: Arnt van den Wal
(E) 5 Jan. 1604: Dirck van Remen

(P)

 
Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:
1829:
1840-1847:
1848-1850:
1851-1860:
1861-1870:
1871-1880:
1881-1900:
1901-1924:
1925-1939:
1940-1964:    
1965-0000:    

 

Veldnamen:
 

 

Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

Weyndingh, erf te (Wendinck) 1399 (RLZ. 321)

 

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen

Dat goet te Weyndingh met sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Hengel, tot Zutphenschen leen heeft entfangen Trude Enserings, weduwe Gerrit Ravens, a. 1399. Haer hulder is Egebert Meynerinch.
Aleydt to Waerlo bij transport harer nichte Trude Tasten, a.1432. Haer soon Herman van Waerlo is hulder.
Arnt van den Wal, burgemeester te Zutphen, crigt bescheit, dat dit alinge leen (to Wendingh) ten langsten binnen 4 maenden van den Furstendem ende Graeffschap met een enckel hergewaet wederom entfangen sal worden sonder prejudicie sijner leengerechticheit an 't halve goet, 7 Nov. 1600.
Na verheft ender Nyenhusinck bij Dirck van Remen, 5 Jan. 1604.