Locatie in 2004: opgeheven, Smidsstraat 2-4


Bron:

Beelden uit het oude Zelhem

Opgericht in:

Opgericht door:

Artikel door:

H. Jonas


 

Later zou op deze plaats Het Roode Hert gebouwd worden, waar in 2004 het Chinees Indisch restaurant De Chinese muur gevestigd is.

De oude schuur van Het Roode Hert diende vroeger o.a. als varkenswaag, toen de gemeentelijke Veewaag nog niet bestond.
 

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Met paard en wagen werden de gasten van het station gehaald, maar ook de Dominee, de dokter, en de notaris deden vaak een beroep op het Logement om paard en wagen te huren.

Tot 1920 moesten de boeren hier jaarlijks op St. Lambertusdag (17 september) hun "Thins" (accijns) of "Honinggelden" afdragen. Dat gebeurde 's morgens tussen 10 en 11 uur, onder voortdurend klokgeluid. Het was een overblijfsel van de z.g. "heerlijke rechten", een belastingplicht aan het vroegere hof van Zelhem. Bij het voldoen van deze traditionele plicht ontving de betaler een aantal consumpties. Daar in de loop der tijden thinsgelden afkoopbaar werden gesteld, en meerderen daar gebruikt van maakten, bleven alleen de kleine betalers over. De kosten ervan overtroffen vaak het bedrag dat hij betalen moest. Om deze reden heeft de laatste eigenaar van het Thinsrecht, de heer H.E. Knaake, het gebruik afgeschaft. (lees ook Van Saleheim tot Zelhem)

In 1250 wordt al melding gemaakt van Honinggelden, deze moest op het Hof te Zelhem worden voldaan. Belastinggelden werden in die tijd vaak nog in natura betaald, dit bewijst wel dat de bijenteelt een belangrijke plaats had bij de boerenbevolking. In die tijd moesten 32 potten honing geleverd worden. Na 1341 worden geen goederen meer geleverd, maar de schatplichtige boeren moeten een bepaald bedrag betalen. Dat varieerde van 4 cent tot 4,86 gulden.

 

Foto uit collectie Willem Hartemink