Halle
Halle-Heide
Halle-Nijman
Halle Kleuterschool
Landbouw school, Chr. Lagere
Landbouw huishoudschool, Chr. Lagere
Ligthartschool, Jan
't Loo, Chr. basisschool
't Loo, Chr. kleuterschool
Marijke, Kleuterschool
Meene, CBS De
Okido, Peuterspeelzaal
Openbare school (Doetinchemseweg)
Openbare school (Koestraat)
Openbare school (Smidsstraat)
Prullen-Bak, Peuterspeelzaal
Schildersoord, Ols
Velswijk
Wittebrinkschool
Wolfersveenschool