Laatst bijgewerkt: december 2014 www.oudzelhem.nl

   
Over het pand:  
Huidige benaming: Nije Wehme
Huidig adres: Halseweg 25
Oude straatnaam: Peppelendijk
Groote weg van Zelhem naar Boecholt (1829)
Staat in: het dorp
Verbouwing(en):  
Kadaster 1822:  
Eigenaar: Barend Bennink, herbergier op "de Roskamp"
Woonplaats: Zelhem
Kadasternummer(s): N 535 ged. Bouwland
   
Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:
1829:   Bouwland
1924-1939: -- - A172a-A195 Barholomeus de Planque en Maria Eigeman komen in 1930 van A 52 (pastorie aan de Doetinchemseweg)
1939-1968: Halseweg A195
Halseweg 25
B. de Planque en M. Eigeman
Evert Willem Diersen en Dien Wolsink komen van burg. Rijpstrastraat 10 Cafe de Ploeg.
1968-2008: Halseweg 25 E.W. Diersen 1992 en Dien Wolsink 2000
G.W. Diersen
2008-0000: Halseweg 25 G.W. Diersen
 
Veldnamen:
 
 
Opmerkingen:
In 1930 gebouwd door de zoon van Ds. de Planque
Dr. De Planque, oud-huisarts in Halle, een kleinzoon van Ds. De Planque, kon melden dat dit huis is gebouwd in opdracht van een zoon, internist en directeur van het ziekenhuis in Gouda, van dominee De Planque. Hij heeft het laten bouwen voor zijn ouders en het huis heeft door hem de naam Nieuwe Weme gekregen. Op zich een onterechte naam omdat het suggereert dat dit huis de pastorie zou zijn, wat het nooit is geweest. De Wheme was een stuk grond waar vroeger de pastorie op heeft gestaan. Globaal lag dat grondstuk achter de Lambertiekerk tussen de straten Stationsstraat, Kerkweg en Halseweg. 
De zoon had het voornemen het huis na zijn pensionering te gaan bewonen, maar dat is niet doorgegaan.