Laatst bijgewerkt: september 2012
www.oudzelhem.nl

Aan dit artikel werkten mee:
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen
- kadaster en huisnummers

 

Over het bedrijf:

 
Huidig adres: Magnoliaweg 1
Vorig adres: Hummeloseweg 10
Burg. Rijpstrastraat 12
Burg. Rijpstrastraat 16
Opmerking: Opgericht op 17 oktober 1902 door:
H.A. Bruggink
J. Teunissen,
G.J. Wolsink
H.E. Knaake
D.W. Coops
G. Elzinga
notaris A.G. Schepers
Website: Rabobank.nl/graafschap-midden
   

 

In dit pand aan de Burg. Rijpstrastraat 16 is de boerenleenbank in 1902 begonnen

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 

Op 20 maart 1906 werd de heer van Arragon als hulpkassier benoemd bij De Boerenleenbank van Zelhem. In juni 1907 werd hij benoemd tot kassier en bij de gelegenheid verhuisde de Boerenleenbank ook naar zijn boerderij, die ook in de Koestraat stond naast het pand van de heer Knaake.

Foto uit collectie van Willem Hartemink

 

De eerste brandkast.
Deze is op 22 mei 1905 aangekocht bij bij de firma Martens in Doetinchem.

Foto uit: Rabobank Zelhem bestaat 75 jaar

 

1903
In 1903 werd een verlies geleden van fl. 56,82 en was er een spaartegoed van fl. 4.651, 24.

 

1910
Het spaartegoed was in dit jaar opgelopen tot 78.154,205. Dat was voor die tijd een flink bedrag en het was niet verwonderlijk, dat tijdens de vergaderingen wel eens over de beveiliging van het geld werd gesproken. In de notulen van de vergadering van 16 februari 1910 staat ondermeer: "Van de Centrale Bank is ingekomen een circulaire om zich tegen inbraak te verzekeren". Een bestuurslid acht het beter de kassier een geweer te laten kopen!

 

1924
Inmiddels was de heer J.G. Coops tot kassier benoemd met het gevolg, dat de bank opnieuw verhuisde, terug naar het oude adres aan de Burg. Rijpstrastraat 16. In deze periode was er al een spaartegoed van fl. 775.719,54, in 1930 was dit zelf al opgelopen tot 1,5 miljoen gulden.

 

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 

Villa Schepersbos, aan de Hummeloseweg 8, werd in 1929 aangekocht door de bank. 
De verhuizing naar Schepersbos was op 14 mei 1930.

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 

Na de tweede wereldoorlog zette de ontwikkeling van de bank zich in een sneltreintempo voort. In augustus 1945 trad de heer J.C. van de Poest Clement, die later tot kassier zou worden benoemd, in dienst van de bank. Overigens werd de functie van kassier gewijzigd in directeur, terwijl ook de bank nog twee keer van naam veranderde, namelijk van Boerenleenbank via Raiffeisenbank in Rabobank.

De bank blijft zich verder ontwikkelen. Het spaartegoed nam in die jaren toe en wel van 4,6 miljoen gulden in 1949, via 13,7 miljoen gulden in 1966 tot 39,2 miljoen gulden in 1977.

 

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 

Om de groei te kunnen opvangen en om de cliŽnten een optimale service te kunnen verlenen werd er een geheel nieuw modern bankgebouw gebouwd, dat op 13 december 1967 werd geopend. Ook kwam er een nieuw bijkantoor aan de Dorpsstraat 95 in Halle.

 

Ansichtkaart uit 1971

Foto: uit collectie Willem Hartemink

 

Foto uit collectie Harry Somsen

 

Het kantoor in 1977

Foto uit: Rabobank Zelhem bestaat 75 jaar

 

De balie in 1977

Foto uit: Rabobank Zelhem bestaat 75 jaar

   

Foto uit collectie van Willem Hartemink

 

Advertentie: uit collectie Eef Oosterink

 

 

De groei blijft doorgaan, in 2002 werd er besloten om het bankgebouw grotendeels af te breken om er weer een nieuw gebouw te bouwen die weer aan de eisen van de tijd voldoet.

 

Mei 2004

Foto H. Jonas

 

Mei 2004

Foto H. Jonas

 

Maart 2010

Foto H.Somsen

 

De Rabobank op de hoek van de Magnoliastraat en de Smidsstraat

Foto H.Somsen