Doel  en contactgegevens van de website

 

U kunt onze site steunen d.m.v. een gift:

Regiobank Rekening nummer: NL37 RBRB 8818 9907 56 t.n.v. Stichting Oudzelhem/oudHengelo

Algemeen email adres:

oudzelhem@gmail.com

Internetbeheer 
Oude foto's, ansichtkaarten
en algemene vragen: 

Harry Somsen
Doetinchemseweg 30
7021 BS Zelhem
tel: 0314-621011
somsen@oudzelhem.nl

Oude foto's en algemeen onderzoek.  Specialisatie in kadastergegevens, oude  huisnummering en burgerzaken vanaf 1829: 

Ellie en Harry Somsen
Doetinchemseweg 30
7021 BS Zelhem
tel: 0314-621011
somsen@oudzelhem.nl

Materialen, foto's en informatie 
over de 2e wereld oorlog en de Indiëgangers:

Bert Schieven
Bergstraat 19a
7021 XG Zelhem
tel: 0314-623306
bert_schieven@hotmail.com
 

Met deze internetsite proberen wij u een beeld te geven van het heden en verleden van het mooie dorp Zelhem in het groene hart van de Achterhoek. We willen graag dat informatie over het dorp Zelhem, en haar bewoners door de eeuwen heen, een openbare plaats krijgt die door iedereen bezocht kan worden. Of de informatie nu gebruikt wordt voor persoonlijk onderhoud of een spreekbeurt op school, we willen graag dat jong en oud deze internetsite gaan zien als een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande bronnen.

Misschien is het goed te weten dat het geenszins de bedoeling is met deze internetsite geld te gaan verdienen, het is en blijft een hobby van ons. Wij verzamelen digitale gegevens, geleende materialen worden altijd door ons teruggegeven. In overleg wordt daar een artikel van gemaakt, of een bestaand artikel bijgewerkt.

De totstandkoming is mede mogelijk gemaakt door belangeloze medewerking van vele Zelhemmers, die in de loop van de jaren hun verhaal verteld hebben of die toegestaan hebben dat duplicaten of scans gemaakt werden van (delen van) hun fotoalbum.

De site is continue in ontwikkeling, daardoor zullen artikelen vaak gewijzigd worden als er aanvullende informatie gevonden is. Ondanks onze zorgvuldigheid is het mogelijk dat er foute of incomplete informatie getoond wordt, we vragen u contact met ons op te nemen in het geval u fouten ontdekt.

Als u, na het bekijken van de internetsite, tot de conclusie komt dat u ook graag een steentje wilt bijdragen, bijvoorbeeld omdat u nog oude foto's heeft waarvan we een scan mogen maken of dat u een interessant verhaal heeft, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.
 


De groep medewerkers in 2008 voor de oprichting van de stichting OUDZELHEM.

Vlnr achter: Gerrit Overbeek, Willem Hartemink en Herman Jonas
voor: Dick Jolink, Rob Weetink, Harry Somsen, Elly Somsen, Thea Jansen en Eef Oosterink

 

Informatie: 

Een aantal artikelen van deze site hebben ook gestaan in het voormalige Journaal Zelhem/Halle onder de kop Oud Zelhem. Vanaf 2005 verschijnt deze krant onder de naam Contact Bronckhorst Zuid. Deze artikelen worden geschreven door Harry en Ellie Somsen van Oudzelhem.

Informatie: 

Conam, Contactgroep Automobiel- en Motorrijwielhistorie, deze vereniging helpt ons aan informatie bij foto's van oude voertuigen. De website van Conam.

Informatie: 

Bennie Eenink, informatie over de Meuhoek en omgeving Halle.

Informatie: 

Marietje Vriezen, Halle en omgeving.

Informatie: 

G.J. Weenk, archief onderzoek van het bevolkingsregister van Zelhem. Onder zijn co÷rdinatie worden de gegevens op deze site verwerkt.

Informatie: 

Er is een samenwerkingsverband met de oudheidkundige Vereniging Salehem. De vereniging verzamelt en archiveert materialen over Zelhem. OudZelhem verzamelt uitsluitend digitale informatie die zij publiceert via de website en daar waar nodig is wordt de informatie uitgewisseld.
internetsite van de vereniging: www.salehem.nl
e-mailadres van de vereniging: info@salehem.nl
 


Promotie van de website door Willem Hartemink en Elly Somsen bij Museumboerderij Smedekinck

 

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een
selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek,
willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het
gaat om de volgende URL(s):
http://www.oudzelhem.nl./

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet tevens analoog
verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt
voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden
waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the
Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal
erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door
de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk
verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in
Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het
als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden
voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door
technologische veroudering en andere risico's.

Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden,
wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties.

Uw website zal daartoe geharvest, duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld
worden aan een algemeen publiek via de website van de KB. Dit zal voor het
eerst gebeuren vanaf 23 oktober 2009. Daarna zullen opeenvolgende versies
met een regelmatige frequentie worden opgenomen.

Hans Jansen
Directeur R&D
Koninklijke Bibliotheek

 

De permanente tentoonstelling van Bert Schieven over de 2e wereldoorlog bij Museumboerderij Smedekinck

Foto uit augustus 2009 gemaakt door Herman Jonas